Jerozolima - święte miejsce ludzkości.


Leży w górach Judei. Muzułmanie nazywają ją El-Kuds (święty), Żydzi dla których od czasów Dawida jest stolicą - Jeruszalaim. Dla Chrześcijan jest miejscem męki i ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Jej historia jest długa a początki sięgają okresu sprzed 4000 lat. Niewiele z tych lat to okres pokoju. Jerozolima była obiektem najazdów, spustoszona przez Egipcjan, Babilończyków, Greków, Rzymian, Persów, Mameluków i Turków, Muzułmanów i Chrześcijan. Jeżeli inne miasta są diamentami, to Jerozolima jest koroną. Jednym z wejść do Jerozolimy - jest Betlejem i święta Bazylika Narodzenia. Ejn Kerem, kojarzące się z Janem Chrzcicielem, Betania Marii i Marty oraz Betfage, wieś na stoku Góry Oliwnej, skąd Jezus rozpoczął swoje triumfalne wejście do świętego miasta. To tutaj Jezus wsiadł na osiołka i od tego miejsca w naszych czasach rozpoczyna się procesja Niedzieli Palmowej. Tutaj ożywa każda nazwa, wszystko można zobaczyć i zwiedzić: Górę Oliwną, Ogród i Grotę Getsemani, sceny rożnych wydarzeń i ścieżki, które są częścią odwiecznego obrazu miasta. W samym sercu znajduje się otoczone murem Stare Miasto, gdzie zgiełk i natłok ubiorów i aromatów podniecają tak, że można odczuć atmosferę, podobną do tej z czasów starożytnych... Przekupnie sprzedają swoje towary, od jarzyn i warzyw ogrodowych - aż do egzotycznych dywanów. Dzieci hasają miedzy zakonnicami i matronami w egzotycznych strojach, które robią swoje codzienne zakupy. Nabożni Żydzi w wyróżniających się ubiorach, podkreślających ich skromność. Sługi Boże z całego świata w swych tradycyjnych ubiorach, nakryciach głowy oraz turyści z całej kuli ziemskiej. Nadzieje i tęsknoty niezliczonej ilości ludzi są tu uwidocznione: synagogi żydowskie u boku starożytnych świątyń, meczety islamskie na Górze Moria, liczne punkty jerozolimskiej działalności Jezusa oraz miejsce jej zakończenia - Droga Krzyżowa (Via Dolorosa), Bazylika Grobu świętego, miejsce Zmartwychwstania. W czasie niedawnej modernizacji infrastruktury Starego Miasta władze izraelskie zwróciły szczególna uwagę na Via Dolorosa; podczas gdy do brukowania innych ulic użyto materiałów współczesnych - Drogę Krzyżową wybrukowano półokrągłymi kamieniami układając w specjalny sposób przy każdej stacji. Co więcej, kamienie bruku z okresu Heroda wykopane w czasie robót włączono do nowej nawierzchni. Tak więc krocząc śladami Ostatniej Drogi Jezusa w niektórych miejscach stąpa się po kamieniach z tamtego okresu. 14 Stacja Drogi Krzyżowej upamiętnia tę Drogę od miejsca sadu aż do Ukrzyżowania i Grobu. Przy 2 Stacji znajduje się Kaplica Biczowania, Klasztor Sióstr Syjonu oraz Bazylika Ecce Homo. Przy innych Stacjach znajdują się mniejsze kaplice, z których większość jest otwarta tylko w piątki po południu kiedy Franciszkanie prowadzą piątkową procesję przez wszystkie Stacje Drogi Krzyżowej. Kulminacyjnym punktem tej podroży jest Kalwaria i miejsce Grobu świętego, Bazylika Grobu i ostatnie 5 Stacji Drogi Krzyżowej. Niewypowiedziane jest znaczenie i dostojeństwo tego miejsca, które jest najsilniejszą motywacją dla każdego chrześcijanina do podjęcia decyzji pielgrzymki do Ziemi świętej.


Zdjęcia z Jerozolimy zobacz»
 
Copyright 2007 SOPAWTEX. All rights reserved.